Defumoxan a champix

22.12.2020
Kouření

Protože medicína vnímá kouření jako nemoc a má pro něj vymezenou diagnózu F17, možná jste již slyšeli o léku s názvem Champix (Vareniklin). Určený k odvykání kouření, dostupný na předpis, který funguje jako parciální agonista nikotinových (acetylcholinových) receptorů. Snižuje bažení po cigaretě a tím napomáhá k odvykání kouření. Některé klienty však mohla odradit cena a preskripční omezení.To se však od července mění. Na český trh vstupuje lék s názvem Defumoxan. Tento lék má asi 40 letou tradici ve východní Evropě1. Existují studie, které popisují podobnou účinnost jako náhradní nikotinová terapie.Starší studie2 popisují účinky cytisinu (název léč. přípravku Tabex) mnohem nadějněji.Kratší poločas účinné látky cytisinu znamená častější dávkování, avšak paradoxně je k dostání za zhruba třetinovou cenu oproti Champixu. Další výhoda je, že je dostupný bez lékařského předpisu.Nevýhody Defumoxanu jsou právě ve zmíněném častějším dávkování. Stejně jako každý léčivý přípravek má i některé vedlejší účinky. Vždy je také důležité brát v potaz to, že odvykání kouření vyžaduje komplexní změnu životního stylu - lék tedy sám o sobě nemusí být řešení závislosti.Pokud nevíte, který přípravek zvolit, existuje pro Vás síť poradenských služeb. Národní linka pro odvykání na čísle 800 350 000, specializované lékárny či centra pro léčbu závislosti na tabáku.

Autor: DKNY

1Benndorf, S., Kempe, G., Scharfenberg, G., Wendekamm, R., Winkelvoss, E., & Gesundheitsw, D. (1968). Ergebnisse der medikamentösen Raucherentwöhnung mit Cytisin (Tabex). Dtsch Gesundheitsw, 23, 2092-2096.2Zatonski, W., Cedzynska, M., Tutka, P., & West, R. (2006). An uncontrolled trial of cytisine (Tabex) for smoking cessation. Tobacco Control, 15(6), 481-484.