Co vede lidi k užívání návykových látek?

15.9.2020
Drogy

Přemýšleli jste někdy nad tím, co vlastně vede lidi k užívání návykových látek? Je to zvědavost a hledání potěšení? Nebo hledání způsobů, jak zvládat problémy a nepříjemné emoce?Tyto a další otázky si klade řada odborníků na závislosti, kteří často při hledání odpovědí vycházejí z psychoanalytických teorií. Některé teorie vnímají užívání návykových látek jako snahu zbavit se nepříjemných emocí (např. úzkosti) a problémů1. Některé výzkumy také ukazují, že lidé se obracejí k návykovým látkám s nadějí, že jim pomohou znovu obnovit psychickou nebo životní rovnováhu třeba tím, že zaplní prázdnotu, zmírní úzkost nebo zvýší výkonnost2. To potvrzuje i česká studie1, ve které byli uživatelé alkoholu, stimulancií, opioidů a THC dotázáni, co nejlepšího jim na počátku užívání látky přinášelo.Velká část dotázaných uživatelů uvedla, že jim návykové látky pomáhaly při zvládání nepříjemných emočních stavů. Jen malé procento dotázaných zmiňovalo pozitivní emoce jako potěšení nebo slast1. Necelá čtvrtina dotázaných uváděla, že se díky drogám cítila lepší, sebevědomější nebo společenštější1. Často se také v odpovědích objevovala spojitost se vztahy např. v kontextu spoluužívání, snazšího navazování kontaktů, lepšího sexu nebo otupění emocí při ztrátě blízkého1. Někteří respondenti zmiňovali, že se díky drogám cítili výkonnější, energičtější a vnímali své myšlení jako účinnější. Výsledky potvrzují hypotézu, že závislost je “nevydařeným pokusem o změnu”1. Autorka studie1 upozorňuje, že výzkumný soubor nereprezentuje celou populaci uživatelů, ale jedná se o uživatele, kteří vyhledali ambulantní léčbu.Pokud se i Vy nebo někdo z Vašich blízkých potýká s náročnou životní situací a nepříjemnými emocemi, věřte, že existují efektivnější způsoby, jak znovu najít ztracenou životní rovnováhu. Jedním z nich je i terapie, která nabízí bezpečný prostor, kde se na sebe a svou situaci můžete podívat a za empatické podpory terapeuta hledat možná řešení.

Autor: Masl

1Uholyeva, X. (2020). Když drogy pomáhají: počáteční přínos užívání návykových látek podle žadatelů o ambulantní léčbu. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 40–47.2 Foster, K. & Spencer, D. (2013). ‘It‘s just a social thing’: Drug use, friendship and borderwork among marginalized young people. International Journal Of Drug Policy, 24(3), 223–230, doi:10.1016/j.drugpo.2012.12.005.