Co jsou to svépomocné skupiny v adiktologii?

3.11.2021

Svépomocné skupiny a podpůrné skupiny slouží ke sdružení jedinců se stejným/podobným problémem nutným k řešení. Společnými silami se snaží řešit dané problémy. Každý člověk zde získává prostor pro sdílení, emoční podporu, předávání informací a zkušeností.V adiktologických kruzích dochází do svépomocných skupin jedinci trpící problémem závislosti. Ovšem jsou skupiny zaměřené i na odlišnou klientelu s jinými druhy problému. Svépomocné skupiny byly poprvé založeny v USA. Následně se rozšířily po celém světě a v dnešní době jsou běžnou součástí pomáhajících služeb.1V České republice se můžeme setkat s několika typy svépomocných skupin:

Anonymní Alkoholici

Anonymní alkoholici jsou společenstvím určeným pro každého, kdo cítí touhu přestat pít. Společenství nabízí prostor pro sdílení svých zkušeností, síly a naděje ke změně.2

Anonymní Gambleři

Anonymní gambleři jsou společenstvím učeným pro každého, kdo cítí touhu řešit problémy spojené s patologickým hráčstvím. Společnost se nechala v minulosti inspirovat společenstvím Anonymních alkoholiků.3

Anonymní Narkomani

Anonymní narkomani jsou společenstvím určeným pro každého, kdo cítí touhu řešit problémy spojené užíváním drog.3Ve zdrojích níže uvádíme odkazy na webové stránky každé organizace. Pokud cítíte, že máte ve svém životě problém se závislostí, neváhejte konkrétní stránky rozkliknout a kontaktovat organizaci. Velmi rádi vás přivítají mezi sebe.Stejně tak se můžete obrátit na naši bezplatnou Národní linku pro odvykaní na čísle 800 350 000. Na lince vám velmi rádi poskytneme poradenské služby v oblasti odvykání a případně vás nasměrujeme do jiné vhodné služby.

Autor: AV

Zdroje:1 Hejzlarová, E. (2011). Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku: mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky. Sociální Práce (Sociálna Práca), 51–59.2 Anonymní alkoholici. (n.d.). https://www.anonymnialkoholici.cz/3 Anonymní gambleři Česko. (n.d.). http://anonymnigambleri.cz/4 Anonymní Narkomani. (n.d.). https://anonymni-narkomani.webnode.cz/