Co je to duální diagnóza?

18.8.2021

Víte, co se pod tímto označením skrývá nebo slyšíte pojem „duální diagnóza“ úplně poprvé? Pojďme si to v tomto článku trošku přiblížit.Duální diagnóza je vlastně souběhem dvou diagnóz (proto duální) – poruchy vzniklé z užívání návykových látek a jiné psychické poruchy (typicky např. poruchy osobnost).1 A proč je vlastně důležité se o duálních diagnózách bavit?

Duální diagnózy vyžadují specifický léčebný přístup

Léčba duálních diagnóz je v mnohém složitější a specifická, protože je třeba řešit dvě diagnózy současně, což je samo osobě náročnější, než se zaměřit na léčbu pouze jedné. Zároveň závislost na návykových látkách komplikuje léčbu psychické nemoci a psychická nemoc zase ovlivňuje léčbu závislosti. Je tedy potřeba nahlížet na tuto problematiku komplexně, jako na dvě strany téže mince. Právě z tohoto důvodu jsou v některých psychiatrických nemocnicích speciální oddělení zaměřující se na tuto „dvojitou“ diagnózu. Možná byste čekali, že tato komorbidita nebude příliš častá, ale opak je pravdou. Česká studie z roku 2003 udává, že z 200 léčených pacientů (závislých na opiátech či metamfetaminu) má až 35 % ještě další psychiatrickou diagnózu.2 Některé zahraniční výzkumy udávají až 50% prevalenci výskytu další diagnózy u pacientů závislých na návykových látkách.3 V dnešní době se této problematice věnuje mnoho odborníků a výzkumů, které se snaží zjistit, jak vzniku duálních diagnóz předcházet a co všechno v tom hraje svou roli.

Závislost a osobnostní rysy

Jako zajímavý příklad předkládáme výzkum z roku 2020 z českého prostředí, který zjišťoval souvislost mezi závažností osobnostní psychopatologie (konkrétními rysy určitých poruch osobnosti) a typem závislosti.4 Výsledky ukazují, že nejzávažnější psychopatologie jsou spojeny s kombinovanými závislostmi (tedy s užíváním více než jedné látky) a problematikou patologického hráčství. Rozdíly mezi muži a ženami byly nalezeny pouze v souvislosti s alkoholovou závislostí, kde více žen než mužů závislých na alkoholu vykazovalo rysy obsedantně-kompulzivní, histriónské a anankastické poruchy osobnosti. Pokud vás výzkum zaujal, můžete si přečíst kompletní průběh a výsledky zde. A pokud byste rádi probrali svou situaci ohledně návykových látek, neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle 800 350 000.

Autor: LuSo

Zdroje:1 Kalina, K. a kol. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada.2 Mravčík, Zábranský, Korčišová et al., (2003). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2002. praha: Úřad vlády ČR. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/1326/2/VZ-2002.pdf.3 EMCDDA. (2004). Co-morbidity. Selected issue in Annual report on the state of the drugs problém in the European Union and Norway. Dostupné z: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/306/sel2004_3-en_69860.pdf4 Procházka, R., & Dvořáková, K. (2020). Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 3(1), 10–20.