„Bad Trip“

10.12.2023
Drogy

„Trip“ je časové období intoxikace halucinogenní drogou, jako je například kyselina lysergová (LSD) nebo různé druhy hub (psilocybin). Označení „Trip“ neboli v doslovném překladu „výlet“, se využívá právě proto, že vnímání světa intoxikovaného jedince se dramaticky mění. Může si připadat, jako by si udělal „výlet“ do cizí, nové země. Většina lidí doufá, že cesta bude příjemným zážitkem, a může být, ale může se také rychle změnit ve velmi nepříjemný. V některých případech je nepříjemný hned od začátku. Právě tento nepříjemný zážitek z intoxikace je známý jako „Bad Trip“. Ten je nejčastěji spojován s užitím halucinogenů či cannabisu, ovšem může být také způsoben užitím amfetaminů a jiných stimulancií, anticholinergik, antihistamik a sedativ či hypnotik.1

Jaké jsou příznaky „Bad Tripu“?

„Bad Trip“ je takový stav při němž se v různé míře může objevovat směs následujících příznaků:

 • pocit ztráty kontroly
 • poruchy vnímání vlastního těla, prostoru a času
 • deprese
 • úzkost
 • bizarní a děsivé halucinace
 • strach ze šílenství, smrti nebo katastrofy
 • zoufalství a sebevražedné myšlenky

Fyzické symptomy pak mohou zahrnovat:

 • pocení
 • bušení srdce
 • zvracení
 • poruchy citlivosti
 • brnění2

Jak lze „Bad Tripu“ zamezit?

Účinky halucinogenních drog sice není možné vypnout, ovšem lze snížit riziko „Bad Tripu“ a prožít jej jako pozitivnější zážitek. V takovém případě je nutné se zaměřit na stav (set) a prostředí (setting). Jedná se tedy o stav mysli a prostředí intoxikovaného jedince, které hrají hlavní roli v tom, jak „Trip“ dopadne.3S ohledem na tuto skutečnost, existuje několik věcí, které je dobré mít na paměti, abyste potenciálně pomohli zmírnit efekt „Bad Tripu“:1

 • Vyhýbejte se lidem nebo místům, která by ve vás mohla vyvolávat negativní emoce
 • Vyhýbejte se prostředí, které může být příliš stimulující, jako jsou rušná veřejná místa
 • Zůstaňte v přítomnosti lidí, kterým důvěřujete
 • Neužívejte psychedelika, když vás něco trápí, tíží nebo máte náročné období
 • Neužívejte psychedelika v případě, že trpíte úzkostmi, depresivními stavy, schizoidními poruchami anebo jinými psychickými obtížemi

Pokud zažíváte „Bad Trip“ je vhodné navštívit pohotovost nebo zavolat rychlou záchranou službu na čísle 155. Existuje možnost lékařské pomoci, která může potenciálně snížit efekty „Bad Tripu“.Nikdy se nepokoušejte o samoléčbu užíváním jiných drog či léčiv. Jedná se o riskantní jednání, které může zhoršit účinky „Bad Tripu“ a zároveň může mezi léčivy a návykovými látkami dojít k nežádoucím interakcím. ZDROJE:1 Hartney, E. (n.d.). (2022). What is a bad trip? psychedelic drugs can induce fear or distress. Verywell Mind. Retrieved from https://www.verywellmind.com/what-is-a-bad-trip2 Kalina, K. a kol. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Úřad vlády ČR.3 Johnstad P. (2021). Day trip to hell: A mixed methods study of challenging psychedelic experiences. Psychedelic Studies, 5(2), 114-127.