Antabus jako možný lék v boji proti rakovině

18.1.2021

Antabus je již dlouho známý lék, který se používá při odvykání nadužívání alkoholu. Dnes se na něj ovšem podíváme trochu z jiného úhlu. Jeho účinnou látkou je disulfiram. Odbourávání alkoholu v těle se účastní několik enzymů. Antabus, lépe řečeno disulfiram, blokuje jeden z těchto enzymů a tím způsobuje, že se acetaldehyd, mezistupeň odbourávání alkoholu, hromadí v těle a navozuje tak velmi nepříjemné stavy podobné kocovině. Užívání antabusu by mělo vždy předcházet celkové zdravotní zhodnocení pacienta a mělo by probíhat pouze pod lékařským dohledem.V 70. letech byla jedné ženě diagnostikována rakovina prsu, která se jí rozšířila i do jiných částí těla. V důsledku toho začala nadměrně požívat alkohol. Lékařem jí byl proto podáván antabus. Poté, co žena zemřela v důsledku pádu z okna, pitva odhalila, že ložiska nádorů se velmi zmenšila1.Od té doby probíhá mnoho výzkumů, díky kterým se zjistilo, že disulfiram zabíjí rakovinné buňky. Přesněji řečeno metabolit disulfiramu ditiokarb, který tvoří v organismu komplex s mědí. Právě tento komplex blokuje funkci proteasomu, což je útvar (organela) v buňce, který má na starost zničení nepotřebných a poškozených proteinů. V případě, že je tato funkce zablokována, dochází k nahromadění proteinů určených k degradaci, a to je pro buňku smrtelné1.Jedním z hlavních účastníků ve výzkumu antabusu je tým českých vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci zjistili, že komplex ditiokarb – měď se vyskytuje mnohem více v nádorových buňkách, což vede k jejich zániku, a to je i důvod proč užívání antabusu nepoškozuje buňky zdravé1.Výhodou antabusu také je, že je již mnoho let používaným a ověřeným lékem, bez výrazných vedlejších účinků. Zároveň platnost patentu na antabus již vypršela, což jej činí finančně dostupnějším v porovnání s jinými onkologickými léky1.Ve světě i v ČR probíhaly a probíhají klinické studie zaměřené na užití anatabusu v onkologické léčbě2,3. Výše uvedené informace slouží pouze pro informování veřejnosti, antabus je dále užíván i v adiktologii, kde je nutné jej kombinovat i s další terapií. Nefunguje jako prevence nádorů a neměl by se užívat bez indikace lékaře.

Autor: Ojka

1 Kaiser, J. (2017). An old drug for alcoholism finds new life as cancer treatment. Science. doi:10.1126/science.aar68502 National Cancer Institute. (2020). Clinical Trials Using Disulfiram [vid. 2020-12-6]. Dostupné z https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/intervention/disulfiram3 Masarykův Onkologický Ústav. (2020). Seznam klinických studií s náborem pacientů [vid. 2020-12-6]. Dostupné z https://www.mou.cz/klinicke-studie?showAll=0#bodypart6