Alkohol v životě ženy

29.4.2022
Alkohol

Alkohol patří k společensky přijímaným návykovým látkám. Jak ovšem tato sociálně akceptovatelná konzumace ovlivňuje vaše zdraví? A jaké jsou důsledky jejího dlouhodobého užívání? A jaká jsou specifika užívání alkoholu pro ženskou populaci? V tomto článku bychom vám rádi představili průřez role alkoholu v životě ženy a vypíchli pouze některé aspekty problematického užívání alkoholu a jejich dopadů právě specifických pro ženské pohlaví.Přestože v české společnosti konzumují muži alkohol častěji a ve větším množství než ženy, jsou právě ženy alkoholem po fyzické stránce ovlivněny více. Vzhledem k fyziologickým a biologickým rozdílům ve stavbě těla žen a mužů, stráví ženské tělo delší čas k absorbování a zpracování alkoholu. Tedy po vypití stejného množství alkoholu mívají ženy vyšší hladinu alkoholu v krvi než muži a zároveň se okamžité účinky alkoholu obvykle dostaví rychleji u žen a trvají déle než u mužů. Tyto rozdíly také způsobují, že ženy jsou ve srovnání s muži náchylnější k dlouhodobým negativním zdravotním účinkům alkoholu.2Specifika konzumace alkoholu začínají již v starším školním věku dívek. Přestože je konzumace alkoholu u jedinců mladších 18 let nezákonná, již v 16 letech ochutnalo v České republice alkohol 95,1 % studentů. Podle výroční zprávy z roku 2020 vyvstává jako alarmující skutečnost, že u dívek dochází k nárůstu rizikového pití.3Typ konzumace alkoholu, který je pro dospívající dívky typický je epizodické užívání alkoholu neboli „binge drinking“. Jedná se o konzumaci čtyř a více alkoholických nápojů najednou nebo za večer, jednou nebo vícekrát během dvou týdnů. Tento vzorec konzumace alkoholu je s narůstajícím věkem postupně omezován, jelikož je nesnadné ho udržovat při povinnostech v zaměstnání, manželství nebo rodičovství.Jako negativní dopady na konzumentku lze uvést úrazy v důsledky dopravních nehod, násilného chování nebo otravy alkoholem.4,5 Rizikové pití obecně zvyšuje riziko dívek a sexuálního napadení, nechráněného anebo neplánovaného pohlavního styku. Obecně lze říci, že pokud dívka nadměrně pije, je pravděpodobnější, že se stane terčem násilí nebo sexuálního napadení a znásilnění.6,7Jako alarmující skutečnost se také jeví informace, že lidé, kteří začnou pít před dosažením věku 15. roku života, mají v průběhu svého života o 40 % vyšší riziko vzniku nadměrné konzumace alkoholu nebo alkoholismu. Toto zvýšené riziko je ovšem stejné jak pro mladé dívky, tak i pro chlapce.8Konzumace alkoholu je v české společnosti u plnoletých jedinců široce akceptována a v některých sociálních kontextech podporována. Ovšem ženy ve svých dvacátých a třicátých letech čelí největšímu riziku narození dětí s tělesným a mentálním postižením fetálního alkoholového syndromu. Tento syndrom je způsoben konzumací alkoholu v těhotenství a výrazně ovlivňuje tělesné a mentální zdraví nenarozeného dítěte.9

Nejčastějšími poruchami u dětí s fetálním alkoholovým syndromem jsou:9

 • poruchy chování
 • problémy s učením
 • problémy se zrakem či sluchem
 • potíže s pamětí nebo snížená inteligence (mentální retardace)

Fyzické postižení dítěte s fetálním alkoholovým syndromem jsou:9

 • pomalý tělesný růst (jak před porodem, tak i po něm)
 • deformity kloubů, končetin i prstů
 • malý obvod hlavy a menší mozek
 • výrazné změny v obličeji – široce posazené oči, tenký horní ret, krátký nos a hladký povrch kůže mezi nosem a horním rtem

Fetální alkoholový syndrom není léčitelný, ovšem lze jej předejít abstinencí matky v těhotenství. Je tedy nutné zdůraznit, že neexistuje bezpečné množství alkoholu, které lze při těhotenství konzumovat.9S přibývajícím věkem se pak u ženského těla snižuje schopnost přizpůsobit se alkoholu. Lidé ve starším věku dosahují vyšších hladin alkoholu v krvi, přestože pijí stejné množství jako lidé mladšího věku. Tato skutečnost je důsledkem snižování množství vody v těle ženy a tím pádem se alkohol stává koncentrovanější. Ovšem i při stejné hladině alkoholu v krvi mohou starší jedinci pociťovat některé účinky alkoholu silněji než mladší lidé. Problémy s alkoholem u starších lidí jsou často zaměňovány za jiné stavy související se stárnutím. V důsledku toho mohou poskytovatelé zdravotní péče problémy s alkoholem přehlédnout a neléčit, zejména pak u starších žen.8Právě starší ženy jsou až dvakrát více náchylné ke konzumaci léků než kterákoliv jiná skupina, které mohou ovlivnit jejich náladu a myšlení. Důsledky kombinace alkoholu a léků může mít na jedince různorodý vliv. Obvykle se jedná o umocnění účinku užitých látek, ovšem daný efekt se dá jen těžko odhadnout. Užití některých kombinací může mít až smrtelné následky (např. kombinace alkoholu a tlumivých látek, léků, hypnotik, sedativ, benzodiazepinů, antipsychotik atd.).10,11

Mezi dlouhodobé zdravotní problémy z nadměrného pití patří:8

 • onemocnění jater – riziko cirhózy a dalších onemocnění jater souvisejících s alkoholem je vyšší u žen než u mužů
 • dopad na mozek – pokles kognitivních funkcí související s alkoholem a zmenšování mozku se u žen rozvíjí rychleji než u mužů
 • onemocnění srdce – ženy, které nadměrně pijí, jsou vystaveny zvýšenému riziku poškození srdečního svalu při nižších úrovních konzumace a po kratší dobu než muži
 • rakovina prsu a jiné druhy rakoviny – pití alkoholu zvyšuje riziko rakoviny úst, krku, jícnu, jater a tlustého střeva. U žen je pití také spojeno s rakovinou prsu, a to i při nízké konzumaci.

Pokud máte pocit že se vy nebo vaší blízká ztrácí kontrolu nad alkoholem, neváhejte se nám ozvat na bezplatné číslo 800 350 000 ve všední dny od 10 do 18 hodin. Vyslechneme, pomůžeme.

Autor: AnHu

Zdroje:1 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing.2 Erol, A., & Karpyak, V. M. (2015). Sex and gender-related differences in alcohol use and its consequences: Contemporary knowledge and future research considerations. Drug and Alcohol Dependence, 156, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.08.0233 drogy-info.cz (n.d.). Výroční zpráva o drogách: míra užívání alkoholu, tabáku nebo konopných látek zůstává v ČR vysoká, situace se lepší u dospívajících. https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/vyrocni-zprava-o-drogach-mira-uzivani-alkoholu-tabaku-nebo-konopnych-latek-zustava-v-cr-vysoka-situace-se-lepsi-u-dospivajicich/4 Holcnerová, P. (n.d.). Alkohol: užívání. https://www.adiktologie.cz/file/414/alkohol-uzivani.pdf5 Kuntsche, E., Rehm, J., & Gmel, G. (2004). Characteristics of binge drinkers in Europe. Social Science & Medicine, 59(1), 113–127. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2003.10.0096 Centers for Disease Control and Prevention. (2020, 2. březen). Risk and protective factors |violence prevention |injury center. https://www.cdc.gov/violenceprevention/youthviolence/riskprotectivefactors.html7 Mohler-Kuo, M., Dowdall, G. W., Koss, M. P., & Wechsler, H. (2004). Correlates of rape while intoxicated in a national sample of college women. Journal of Studies on Alcohol, 65(1), 37–45. https://doi.org/10.15288/jsa.2004.65.378 U.S. Department of Health and Human Services. (2008). Alcohol: A women's health issue. https://www.una.edu/manesafety/Alcohol%20Brochures/WomanHealthIssue.pdf9 Státní zdravotní ústav. (n.d.). Fetální Alkoholový Syndrom – FAS. http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/fetalni-alkoholovy-syndrom-priciny-a-priznaky?source=rss10 drogy-info.cz. (n.d.). Psychoaktivní léky 2021. https://www.drogy-info.cz/psychoaktivni-leky-2021/11 Alkohol pod kontrolou. (n.d.). Co když kombinuji alkohol s dalšími návykovými látkami? https://www.alkoholpodkontrolou.cz/alkohol-a-me-zdravi/alkohol-a-navykove-latky/