Alkohol v Česku: čísla a trendy

3.11.2020
Alkohol

Podle nejaktuálnějších informací Státního zdravotního ústavu denně nebo obden alkohol užívá necelých 17,3 % Čechů. Nejvíce pijí muži ve věku 25 až 64 let.Letošní výzkumná zpráva Státního zdravotního ústavu přináší informace o spotřebě alkoholu v ČR v roce 20191. Pravidelně či velmi často (denně nebo obden) alkoholické nápoje pije 17,3 % dospělé populace (25 % mužů a 10,2 % žen). Nejvíce alkoholu pijí Češi ve věku 25 až 64 let. České ženy v průměru vypijí půlku standardního alkoholického nápoje denně (10,5 g alkoholu), zatímco čeští muži až 1,5 nápoje denně (25,3 g alkoholu). Průměrná denní spotřeba alkoholu v celé populaci přitom od roku 2016 mírně stoupá1,2.K trvalé (celoživotní) abstinenci se v ČR hlásí pouze 2,4 % populace. Abstinenci v posledním roce dále uvádí 10 % Čechů. Zhruba polovina populace dále pije alkohol v nízkorizikových dávkách. Naopak časté pití nadměrných dávek alkoholu se týká necelých 16 % Čechů. 13,5 % populace jsou přitom uživatelé s vysokým rizikem, a necelých 8 % jsou problémoví pijáci. Až pětina české dospělé populace se tak vystavuje zvýšeným zdravotním, ekonomickým a sociálním rizikům kvůli nadměrnému pití alkoholu1.Pozitivní však je to, že se v posledních letech postoj společnosti vůči alkoholu mění. Přijatelnost pití alkoholických nápojů se totiž mírně snižuje, a to zejména pití pravidelného. Výsledky aktuálních školních studií dále ukazují pokles užívání alkoholu mezi dětmi a mládeží. Školáci v Česku se tak přibližují k průměru evropských států2.

Autor: IMIK

1Csémy, Fialová, Kodl, & Skývová (2020). Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2019. Praha: Státní zdravotní ústav. Ziskáno 14.10.2020, z http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/zprava_tabak_alkohol_cr_2019.pdf2Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Ziskáno 14.10.2020, z https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/33122/871/VZdrogy2018_web%202020-01-13_V02.pdf