Adiktologické poradenství a co od něj očekávat?

18.5.2021

Pokud se potýkáte vy či váš blízký se závislostním problémem, možná vám již praktický lékař či jiný odborník doporučil navštívit adiktologickou ambulanci. Ale co se vlastně odehrává v adiktologické ambulanci a co od vstupu do procesu léčby závislostí můžeme očekávat?Adiktologické poradenství a terapie jsou nejčastěji využívané metody při léčbě závislosti. Je to proces, při kterém terapeut poskytuje klientovi nejen rady, ale i podporu při řešení závislostního problému a potíží s ním spojených. Společnou snahou pomáhá terapeut klientovi získat kontrolu nad svou závislostí, uvědomit si své životní cíle a zmobilizovat klientovi síly a zdroje pro řešení dané situace v jeho životě.1Rozdělení témat, která patří do adiktologického poradenství, bychom mohli pojmout takto:Psychologické poradenství, které se dá přirovnat k psychoterapii. Zabývá se klientovými intrapsychickými problémy. Během terapie se nemusí hovořit jen o aktuální situaci, tedy hovořit o závislostním problému, ale lze se věnovat i klientově minulosti a hlubším změnám struktury osobnosti.1Další důležitou složkou je zdravotní poradenství, kdy jsou klientům poskytovány rady o bezpečnějším užívání návykových látek, o zdravotních dopadech užívání a o možnostech léčby či popis léčebného systému.1Mnoho klientů uvítá i poradenství právní. Klientům jsou poskytovány informace o zákonech, pravomocích a jak je uplatnit. Často řešenou tématikou u adiktologických klientů je dluhové poradenství, trestněprávní oblast a rodinné právo.1V neposlední řadě je potřeba zmínit sociální poradenství, během kterého se nejčastěji řeší klientova aktuální sociální situace. Sociální pracovníci jsou schopni klientům pomoci zařídit doklady, podpořit je během hledání bydlení a poskytnout podporu při orientaci v systému sociálních dávek.1Poradenství je tu pro vás a záleží pouze na vás, zda ho využijete. Pokud nevíte, kam a kde se na takové služby obrátit, neváhejte nám zavolat na čísle 800 350 000. Rádi vám poradíme.

Autor: BERT

Zdroj:1 Vondráčková, P. (2015). Adiktologické poradenství. In K. Kalina a kol. (Eds.) Klinická Adiktologie (pp. 301-315). Grada.